GIẢI PHÁP HẬU KỲ

kỹ xảo toàn diện

Play Video

TỪ DATA THÀNH VIDEO

Chúng tôi xử lý dữ liệu hình ảnh, footage video thành những đoạn phim hoàn chỉnh
what we do

Dịch vụ

Với kyxao.vn chúng tôi tạo ra những video thật đơn giản mà chuyên nghiệp.
neve digital agency 16
Ms.ann - FMCG
BẮT ĐẦU

cùng kyxao.vn

Từ những dữ liệu của khách hàng chúng tôi đề xuất các hiệu ứng phù hợp và dạng dựng phim để sao bộ phim ra được đáp ứng tốt nhất các yêu cầu.

hau ky

quy trình

xử lý dự án

Nhận dự án

Nhận yêu cầu và file thô của khách hàng.

Dựng thô

Dựng thành video có mạch truyện rõ ràng

Hoàn thiện

Hoàn thiện âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng kỹ xảo