Các website tốt nhất cho Film Editor nâng cao trình

Blogger đầu tiên trên thế giới bắt đầu cuộc hành trình của mình chỉ vài năm sau khi biên tập phi tuyến tính kích hoạt ngành biên tập phim. Avid 1, trình biên tập phi tuyến tính hiện đại đầu tiên, đã mang lại một cải tiến cực kỳ sáng tạo cho việc biên tập phim … Read more