Top 15 website về dựng phim tốt nhất bạn nên học theo.

Các tương tác cá nhân cảm thấy tất cả đều đặc biệt hơn đối với mọi người. Nhưng không có họ, chúng ta chỉ còn lại những hình ảnh và video về bạn bè và gia đình để sống. Tầm quan trọng của video đã phát triển theo thời gian khiến nó trở thành một … Read more

Top 10 intro công ty tốt nhất cho công ty công nghệ.

10- Dantey: Size: 3 MB Duration: 00:00:06 9- Changeable YouTube Name: Size: 0.3 MB Duration: 00:00:07 8- Logo Shines: Size: 1 MB Duration: 00:00:12 7- Circling: Size: 1 MB Duration: 00:00:09 6- Black And White: Size: 1 MB Duration: 00:00:07 5- Minimalistic: Size: 2 MB Duration: 00:00:12 4- Light Reveal: Size: 19 MB Duration: 00:00:27 3- Colored Classic: Size: 0.4 MB Duration: 00:00:07 … Read more