Top 10 intro công ty tốt nhất cho công ty công nghệ.

tech
Hãy cùng kyxao.vn khám phá chủ đề  Top 10 intro công ty tốt nhất cho công ty công nghệ. ngày hôm nay nhé !
10- Dantey:

Size: 3 MB

Duration: 00:00:06

9- Changeable YouTube Name:

Size: 0.3 MB

Duration: 00:00:07

8- Logo Shines:

Size: 1 MB

Duration: 00:00:12

7- Circling:

Size: 1 MB

10168

Duration: 00:00:09

6- Black And White:

Size: 1 MB

Duration: 00:00:07

5- Minimalistic:

Size: 2 MB

Duration: 00:00:12

4- Light Reveal:

Size: 19 MB

Duration: 00:00:27

3- Colored Classic:

Size: 0.4 MB

Duration: 00:00:07

2- Blue Vortex:

Size: 68 MB

Duration: 00:00:11

1- Smoke Water:

Size: 246 MB

Duration: 00:00:14

 

All Free Intros are:

– Require Adobe After Effects CS6/CC.
– Templates Resolution 1920×1080 Full HD (1080p)
  Hướng dẫn đầu tư Video Marketing thành công nhất
You May Also Like